top of page

Roll of Honour (S.S.C. Toppers)

Year
Student
Individual %
School %
2023
Akshar Naik
97.40%
99.58%
2022
Nugare Durwa Sandip
96.60%
98.09%
2021
Mithawala Zainab Saizad
97.00%
100.00%%
2020
Fernandes Aria Denzil
95.40%
100.00%
2019
Jambenal Arohi Devraj
95.60%
96.83%
2018
Wadekar Shiravani Pramod
96.40%
100.00%
2017
Aryan Sawant
94.00%
100.00%
2016
Koyande Bhushan Pundalik
95.40%
99.20%
2015
Naik Aditi Umesh
95.40%
100.00%
2014
Pednekar Prajkta Surendra
93.80%
100.00%
2013
Mathew Esther Zac
94.73%
98.20%
2012
Fernandes Brain Elias
93.82%
100.00%
2011
Shaikh Faaizah
94.55%
99.59%
2010
Noronha Eyan
93.27%
98.18%
2009
Eapen Mallika
92.33%
99.62%
2008
Prachi Pawaskar
88.92%
100.00%
2007
Neha Mary Vargese
89.52%
100.00%
2006
Ruchira Mistri
88.13%
99.52%
2005
Moghe Adity
90.66%
100.00%
2004
Shetty Manish
91.33%
100.00%
2003
Deshpande Preeeti
90.26%
100.00%
2002
Hingarh Viral
91.33%
100.00%
2001
Mukri Farha
88.40%
99.57%
2000
D'souza Glynis
88.66%
98.25%
1999
Moghe Akshata (Merit Holder)
91.20%
99.03%
1998
Kamath Santosh
88.66%
99.57%
1997
Sheth Jyoti
86.80%
99.56%
1997
Barretto Gloria
86.80%
99.56%
1996
Shrivastav Rohit
88.00%
97.31%
1995
Prabhu Varsha V. (Merit Holder)
92.57%
98.32%
1995
Sanzgiri Preeti J. (Merit Holder)
92.14%
98.32%
1994
Shanbhag Kavita V.
91.14%
99.24%
1993
Rengachary Srikanth S.
91.00%
98.78%
1992
Joshi Ramakant R.
90.57%
97.02%
1991
Kulkarni Kailash
88.57%
97.18%
1990
Memon Paisal
88.71%
96.83%
1990
Pinto Sanjay
88.71%
96.83%
1990
Desai Bijal
88.71%
96.83%
1989
Kappadan Mulla
90.00%
90.00%
1988
Khemani Geeta Dayal
88.57%
93.82%
1987
Mahale Nagendra
85.71%
95.00%
1986
Saigal Nandita P.
86.57%
85.59%
1985
Iyer Ram Narayan
83.42%
83.42%
1984
Nevrekar Suchita
87.71%
98.63%
1983
Cariappa Manoj M.
82.86%
94.21%
1983
Lawis Ashley B.V
82.86%
94.21%
1982
Dhurka Sharad S.
86.85%
90.84%
1981
Jeromino Ferrao
80.85%
92.48%
1980
Sanjay Nathani
81.71%
95.80%
bottom of page